Aiheuttaako tämä ison osan urheiluseurojen ”tulipaloista”?

Urheiluseurojen hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille liiankin tuttu tilanne on jatkuvat riidat seuran sisällä. Tyypillisesti niitä tuntuu vain syttyvän yllättäen siellä täällä ja seuraihmisillä menee ikä ja terveys niitä sammutellessa. Monesti tämä on niin uuvuttavaa henkisesti, ettei yksinkertaisesti virta vain riitä pohtimaan saati sitten ratkaisemaan syitä roihahteluille. Monelle tämä jatkuva negatiivinen meininki on jopa niin raskas taakka, että seurauksena on jopa koko yhteisöstä lähteminen on jaksamista suojellakseen.

Eilisessä postauksessani pyysin vastausta kysymykseen ”Kuka on urheiluseuroissa oikea taho määrittelemään onko toiminta hyvää vai ei?”. Vastauksia tuli mukavat 32 kappaletta ja niiden pohjalta piirtyi selkeä kuva yhdestä potentiaalisesta ”pyromaanista” seuratyössä …

Tällainen vastaajien määrä on toki hyvin pieni otos, mutta jo sen pohjalta voi kyllä varsinkin avoimiin kysymyksiin tulleen materiaalin pohjalta vetää tiettyjä johtopäätöksiä seurojen ongelmien aiheuttajista.

Vastaajien taustatiedot: 

Vastaajat Aina ennenkin blogi Mikko Mäntylä urheiluseura koulutus konsultointi

 

Monet vastaajista ilmoittivat olevansa useassa roolissa seurassa ja siksi yhteismäärä eri tehtävistä on niin korkea. Puolet tästä otannasta olivat valmennustehtävissä. Muut osastolle itsensä laittaneet olivat muun muassa statuksella ”seuran jäsen” ja ”ex-pelaaja tai -valmentaja”.

Kuka on mielestäsi oikea taho määrittelemään onko seuran yksittäisen joukkueen toiminta hyvää vai ei?

Oikea taho Aina ennenkin blogi Mikko Mäntylä urheiluseura koulutus konsultointi

Todella moni valitsi enemmän kuin yhden vastausvaihtoehdon, osa jopa kaikki neljä. Yksinkertaistettuna voisi todeta, että reilut 2/3 vastaajista oli sitä mieltä, että vanhemmat ja seuran toimihenkilöt ovat oikea taho määrittelemään yksittäisen joukkueen toiminnan hyvyttä. Vastuuvalmentajan ja seuran hallituksen osalta prosentti oli edelleen korkea, mutta kuitenkin alle 50% molemmissa tapauksissa.

Silmiin pistävää vastauksissa oli, että ne jakautuivat todella laajasti kaikkiin eri vaihtoehtoihin ja lukemattomiin kombinaatioihin. Lisäksi ainakin itselleni oli yllätys, että lähes puolet näki kaikkien annettujen vaihtoehtojen olevan oikea taho arvioimaan toimintaa nostamatta mitään vaihtoehtoa toista paremmaksi. Toisaalta avoimissa vastauksissa oli usein hienosti perusteltuna, miksi tähän oli vaihtoehtoon oli päädytty ja alla yksi tällainen.

Hallitus: Onko toiminta ”kentän tasolla” hallituksen linjan mukaista ja/tai siihen tähtäävää.

Toimihenkilöt: ”Ammattilaisina” näillä henkilöillä tulisi olla iso vastuu hallituksen/seuran määrittelemästä linjasta

Vastuuvalmentaja: Viime kädessä linkkinä urheilijoiden/harrastajien, vanhempien ja seuran välillä ja toteuttaa toimintalinjaa kentän tasolla osaltaan (tai ainakin tulisi toteuttaa). Onko oikea henkilö tehtävässään, onkin aina eri asia, ja ehkä vanhempien näkökulmasta mielipiden kysymys.

Vanhemmat: Lasten harrastuksessa isossa roolissa

 

Kirjoita kommentti